Cucumis - Gratis översättning online
. .34Originaltext - Engelska - ............. I practice every day to find...

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: EngelskaBulgariska

Kategori Sång

Titel
............. I practice every day to find...
Text att översätta
Tillagd av dessiti
Källspråk: Engelska

.............
I practice every day to find some clever lines to say
To make the meaning come through
But then I think Ill wait until the evening gets late
And Im alone with you

The time is right your perfume fills my head, the stars get red
And oh the nights so blue
And then I go and spoil it all, by saying something stupid
.......
Anmärkningar avseende översättningen
Frank Sinatra
12 Februari 2008 09:12