Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Angelus बिशेसज्ञ ब्राजिलियन पर्तुगिज

प्रशासक
बिशेसज्ञ - ब्राजिलियन पर्तुगिज
देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1985
प्रथम भ्रमण2007年 सेप्टेम्बर 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 अक्टोबर 24日 00:05
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎68092

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎66632

प्रमुख भाषा ‎ब्राजिलियन पर्तुगिज ब्राजिलियन पर्तुगिज
Angelus can read the following languages: अंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
युनानेली
9.12/10  
ब्राजिलियन पर्तुगिज
9.83/10   बिशेसज्ञ
स्पेनी
8.62/10  
फ्रान्सेली
7.98/10  
अंग्रेजी
9.31/10  
पोर्तुगाली
9.14/10  
पोलिस
9.55/10  
इतालियन
7.44/10  
रूसी
9.33/10  
My favorite languages

 Brazilian Portuguese  Portuguese  English Spanish  French  Polish  Greek