Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .wilou07

देश
जन्मेको बर्ष1989
प्रथम भ्रमण2018年 मार्च 5日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2018年 मार्च 5日 11:11
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-35

प्रमुख भाषा ‎फ्रान्सेली फ्रान्सेली
wilou07 can read the following languages: फ्रान्सेली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेली