Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .0Patatero.

देश ‎Romania
जन्मेको बर्ष1994
प्रथम भ्रमण2016年 जुलाई 26日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 अक्टोबर 24日 00:00
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎1544

प्रमुख भाषा ‎रोमानियन रोमानियन
0Patatero. can read the following languages: रूसीरोमानियनक्रोएसियनसरबियनBulgarianMacedonianBosnian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारोमानियनक्रोएसियनसरबियनरूसीBulgarianMacedonianBosnian
कुनै मिल्ने भेटिइन