Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .alexfatt बिशेसज्ञ इतालियन

बिशेसज्ञ - इतालियन
देश ‎Italy
जन्मेको बर्ष1993
प्रथम भ्रमण2010年 जुलाई 19日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 मार्च 17日 00:32
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎34596

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎37083

प्रमुख भाषा ‎इतालियन इतालियन
alexfatt can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीरूसीस्पेनीइतालियनअरबीकातालानआइरिसBulgarianब्राजिलियन पर्तुगिज  LatinAncient greek
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनपोर्तुगालीअरबीरूसीस्पेनीBulgarianब्राजिलियन पर्तुगिज  LatinAncient greek
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनअरबीरूसीस्पेनी
अंग्रेजी
8.99/10  
फ्रान्सेली
8.38/10  
Latin
9.26/10  
स्पेनी
8.72/10  
इतालियन
9.18/10   बिशेसज्ञ
जर्मन
8.13/10  
कातालान
5/10  
एस्पेरान्तो
10/10  
Ancient greek
9.83/10  
रोमानियन
8.33/10  
ब्राजिलियन पर्तुगिज
7.66/10  
पोर्तुगाली
10/10  
रूसी
7/10  
Ciao!

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his language, that goes to his heart.


(Nelson Mandela)