Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Dusi1984

देश ‎Faroe Islands
जन्मेको बर्ष1984
प्रथम भ्रमण2010年 अप्रिल 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2010年 अप्रिल 8日 23:49
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎फरोईज फरोईज
Dusi1984 can read the following languages: अंग्रेजीनर्वेजियनडेनिसफरोईज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफरोईज