Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Donna22

देश ‎Finland
जन्मेको बर्ष1966
प्रथम भ्रमण2006年 नोभेम्बर 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2013年 जुन 17日 19:45
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎14778

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎14840

प्रमुख भाषा ‎फिनल्यान्डी फिनल्यान्डी
Donna22 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्विडेनीइतालियनफिनल्यान्डी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीस्विडेनीइतालियन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफिनल्यान्डी
फिनल्यान्डी
8.12/10  
स्विडेनी
8.4/10