Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .sudastelaro

देश ‎Brazil
जन्मेको बर्ष1970
प्रथम भ्रमण2009年 मार्च 24日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2020年 अक्टोबर 16日 13:05
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎15150

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎13712

प्रमुख भाषा ‎ब्राजिलियन पर्तुगिज ब्राजिलियन पर्तुगिज
sudastelaro can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीइतालियनएस्पेरान्तोब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीएस्पेरान्तोस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषापोर्तुगालीएस्पेरान्तोब्राजिलियन पर्तुगिज
ब्राजिलियन पर्तुगिज
9.93/10  
एस्पेरान्तो
9.79/10