Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .vyras

देश ‎Nepal
जन्मेको बर्ष1907
प्रथम भ्रमण2005年 अगस्त 19日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 जुलाई 25日 14:40
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎16999

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎16967

प्रमुख भाषा ‎Kurdish Kurdish
vyras can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीरूसीस्पेनीजर्मनडचतुर्केलीस्विडेनीइतालियननर्वेजियनसरबियनहिन्दिनेपालीUrduBulgarianKurdish
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाKurdish
Bulgarian
8.68/10  
लिथुएनियन
10/10