Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Minny

वेब-साइत

देश ‎Germany
प्रथम भ्रमण2008年 जुलाई 2日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2022年 अप्रिल 11日 08:18
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎8007

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎8209

प्रमुख भाषा ‎डेनिस डेनिस
Minny can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनस्विडेनीनर्वेजियनडेनिस
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीस्विडेनीनर्वेजियनडेनिसजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीडेनिसजर्मन
डेनिस
9.12/10  
अंग्रेजी
8.64/10  
जर्मन
8.18/10