Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Mireia_gm

देश ‎Spain
जन्मेको बर्ष1988
प्रथम भ्रमण2008年 मार्च 29日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2012年 अप्रिल 29日 22:08
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎51

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎51

प्रमुख भाषा ‎कातालान कातालान
Mireia_gm can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीइतालियनकातालान
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीइतालियनफिनल्यान्डीकातालानस्पेनी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीकातालानस्पेनी
कुनै मिल्ने भेटिइन