Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Mulle_bw

देश ‎Sweden
जन्मेको बर्ष1995
प्रथम भ्रमण2008年 मार्च 17日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 मार्च 23日 19:08
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎स्विडेनी स्विडेनी
Mulle_bw can read the following languages: स्विडेनी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्विडेनी