Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .داود البغدادي

देश ‎Bahrain
जन्मेको बर्ष1958
प्रथम भ्रमण2008年 मार्च 15日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 मार्च 15日 21:43
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎अरबी अरबी
داود البغدادي can read the following languages: अंग्रेजीस्विडेनीफिनल्यान्डीUnknown languageअरबी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअरबी