Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .cacue23

देश ‎China
जन्मेको बर्ष1988
प्रथम भ्रमण2008年 फेब्रुअरी 27日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2011年 फेब्रुअरी 15日 01:39
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎32644

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎32817

प्रमुख भाषा ‎चिनीया (सरल) चिनीया (सरल)
cacue23 can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीचिनीया (सरल)चीनीयाLiterary Chinese
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीचीनीयाचिनीया (सरल)
चिनीया (सरल)
9.78/10  
चीनीया
9.74/10  
अंग्रेजी
8.38/10  
फ्रान्सेली
7.4/10