Cucumis - שירות תרגום מקוון חינם
. .mulili

מדינה ‏China
שנת לידה1988
ביקור ראשון4 נובמבר 2009
ביקור אחרון21 מרץ 2012 16:16
מספר נוכחי של נקודות התרגום
‎57

מספר הנקודות הוירטואליות בשביל התירגום
‎58

שפה עיקרית ‏רוסית רוסית
mulili קורא את השפות הבאות: אנגליתרוסיתסינית מופשטת
תרגום - העדפות
שפת המקוררוסיתסיניתסינית מופשטת
שפת המטרהרוסיתסיניתסינית מופשטת