Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - फ्रान्सेली-ब्राजिलियन पर्तुगिज - Damir, je n'oublierai plus ton anniversaire, voilà

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Bosnianफ्रान्सेलीब्राजिलियन पर्तुगिज

Category Speech - Love / Friendship

शीर्षक
Damir, je n'oublierai plus ton anniversaire, voilà
हरफ
Luenaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: फ्रान्सेली Anouchkaद्वारा अनुबाद गरिएको

Damir, je n'oublierai plus ton anniversaire, voilà

शीर्षक
Damir, não esquecerei mais o seu aniversário, pois bem
अनुबाद
ब्राजिलियन पर्तुगिज

goncinद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: ब्राजिलियन पर्तुगिज

Damir, não esquecerei mais o seu aniversário, pois bem
Validated by casper tavernello - 2008年 अप्रिल 4日 23:53