Cucumis - Servizio gratuito di traduzione on line
. .Traduzione - Thailandese-Inglese - สีส้มคือสีของพลังงาน...

Stato attualeTraduzione
Questo testo è disponibile nelle seguenti lingue: Thailandese
Traduzioni richieste: Inglese

Categoria Sito web / Blog / Forum - Casa / Famiglia

Titolo
สีส้มคือสีของพลังงาน...
Traduzione
Thailandese-Inglese
Aggiunto da wspillane
Lingua originale: Thailandese

สีส้มคือสีของพลังงาน เป็นสีที่ดีเยี่ยมสำหรับห้องทำงานสไตล์สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ แรงกระตุ้นและนวัตกรรม แต่ความมีชีวิตชีวาของมันอาจร้อนแรงเกินไปสำหรับบางคน คุณรู้สึกอย่างไรสำหรับห้องทำงานสีส้ม? มันจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นผลผลิตหรือไม่? หรือคุณรู้สึกว่ามันอึกทึกครึกโครมและมีความแตกต่างมากเกินไป
Note sulla traduzione
This was the words on a Facebook post that I am looking to confirm in English (US).
1 Novembre 2018 18:40