Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 波兰语-乌尔都语 - wiadomości we wszystkich językach

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语德语土耳其语加泰罗尼亚语世界语日语西班牙语俄语法语意大利语立陶宛语汉语(简体)保加利亚语罗马尼亚语阿拉伯语葡萄牙语希伯来语阿尔巴尼亚语波兰语瑞典语捷克语汉语(繁体)希腊语塞尔维亚语丹麦语芬兰语匈牙利语克罗地亚语挪威语韩国语/朝鲜语波斯語斯洛伐克语南非语
索译列单: 乌尔都语库尔德语爱尔兰语越南语

标题
wiadomości we wszystkich językach
翻译
波兰语-乌尔都语
提交 cucumis
源语言: 波兰语

Zobacz wiadomości we wszystkich językach
2005年 八月 1日 08:59