Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-立陶宛语 - Romani

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语西班牙语保加利亚语土耳其语匈牙利语阿拉伯语塞尔维亚语巴西葡萄牙语挪威语俄语瑞典语世界语罗马尼亚语捷克语意大利语波兰语荷兰语汉语(简体)芬兰语克罗地亚语希伯来语葡萄牙语日语希腊语阿尔巴尼亚语印地语加泰罗尼亚语乌克兰语斯洛伐克语韩国语/朝鲜语立陶宛语波斯語波斯尼亚语南非语斯洛文尼亚语越南语
索译列单: 爱尔兰语

标题
Romani
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

Romani
给这篇翻译加备注
Language

标题
Romų kalba
翻译
立陶宛语

翻译 Rysarda
目的语言: 立陶宛语

Romų kalba
ollka认可或编辑 - 2008年 六月 30日 10:15

最近发帖

作者
帖子

2008年 六月 30日 10:02

ollka
文章总计: 149
Noriu dar kartą pabrėžti, kad verčiant reikia būti labai atidžiam. Romani angliškai - ne tas pats, kas Roman. Taigi kalba ne romėnų (juolab, kad tokios nėra, ji vadinasi lotynų), o romų, kitaip - čigonų.