Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-芬兰语 - Punjabi

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语保加利亚语土耳其语匈牙利语西班牙语德语阿拉伯语塞尔维亚语巴西葡萄牙语丹麦语挪威语俄语瑞典语世界语罗马尼亚语捷克语日语意大利语荷兰语波兰语希腊语芬兰语克罗地亚语汉语(简体)希伯来语葡萄牙语韩国语/朝鲜语阿尔巴尼亚语印地语加泰罗尼亚语乌克兰语斯洛伐克语波斯語立陶宛语南非语斯洛文尼亚语越南语
索译列单: 爱尔兰语

标题
Punjabi
正文
提交 cucumis
源语言: 英语

Punjabi

标题
pandžabi
翻译
芬兰语

翻译 Nuppu
目的语言: 芬兰语

Pandžabi
Maribel认可或编辑 - 2008年 二月 19日 12:27