Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .متن اصلی - لاتین - equus pulcher filio amici est

موقعیت کنونیمتن اصلی
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: لاتینفرانسوی

عنوان
equus pulcher filio amici est
متن قابل ترجمه
marleycesar پیشنهاد شده توسط
زبان مبداء: لاتین

equus pulcher filio amici est
22 سپتامبر 2018 20:45