Cucumis - Безплатни онлайн преводачески услуги
. .Превод - Английски-Френски - Like, hello and stuff...Giggle!

Текущо състояниеПревод
Този текст го има и на следните езици: АнглийскиФренски

Молбата е за превод само на смисъла.
Заглавие
Like, hello and stuff...Giggle!
Текст
Предоставено от baboon054
Език, от който се превежда: Английски

Like, hello and stuff...Giggle!

Заглавие
Comme bonjour et d'autre choses... Eclat de rire!
Превод
Френски

Преведено от svajarova
Желан език: Френски

Comme bonjour et d'autre choses... Eclat de rire!
За последен път се одобри от Francky5591 - 5 Февруари 2018 10:07