Cucumis - Безплатни онлайн преводачески услуги
. .Оригинален текст - Английски - Like, hello and stuff...Giggle!

Текущо състояниеОригинален текст
Този текст го има и на следните езици: АнглийскиФренски

Молбата е за превод само на смисъла.
Заглавие
Like, hello and stuff...Giggle!
Текст, който трябва да бъде преведен
Предоставено от baboon054
Език, от който се превежда: Английски

Like, hello and stuff...Giggle!
2 Февруари 2018 16:40