Cucumis - Безплатни онлайн преводачески услуги
. .Превод - Английски-Руски - the results starts from minimum value then...

Текущо състояниеПревод
Този текст го има и на следните езици: АнглийскиРуски

Категория Изречение - Компютри / Интернет

Заглавие
the results starts from minimum value then...
Текст
Предоставено от fisher86
Език, от който се превежда: Английски

the results starts from minimum value then increasing to a certain point after that it drops down again because of the loss of the regularity between (r) and weight coefficients ,while in wJ , wX the result making the shape of wave or W showing a regularity in the variation of the pattern in the increasing and decreasing point.

Заглавие
the results starts from minimum value then... Русский перевод
Превод
Руски

Преведено от Sóphie
Желан език: Руски

На начальном этапе результаты показывают минимальное значение, затем значение повышается до определённой степени, потом снова уменьшается из-за утраты регулярности между (r) и коэффициентом веса, когда как результаты для wJ и wX образуют волну, а для W демонстрируют разнообразные структуры в точках убывания и возрастания.
За последен път се одобри от Siberia - 4 Август 2016 12:21