Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-तुर्केली - Texts-translated-updated

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीपोर्तुगालीक्रोएसियनयुनानेलीहिन्दिसरबियनडेनिसफिनल्यान्डीनर्वेजियनकोरियनतुर्केलीजर्मनचेकPersian languageस्पेनीस्लोभाकअफ्रिकी रूसी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिसVietnamese

शीर्षक
Texts-translated-updated
हरफ
nurettin_cilद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Show only texts to be translated or updated

शीर्षक
Sadece tercüme edilecek
अनुबाद
उच्च गुणस्तर चाहिएकोतुर्केली

serbaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: तुर्केली

Sadece tercüme edilecek ya da güncelleştirilecek metinleri göster
Validated by serba - 2007年 अगस्त 22日 07:00