Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-फ्रान्सेली - Confirmation-administrator-translation

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीजर्मनकातालानतुर्केलीजापानीस्पेनीरूसीएस्पेरान्तोफ्रान्सेलीBulgarianरोमानियनअरबीपोर्तुगालीइतालियनअल्बेनियनयहुदीस्विडेनीचेकहिन्दिचिनीया (सरल)युनानेलीसरबियनलिथुएनियनडेनिसफिनल्यान्डीचीनीयाहन्गेरियनक्रोएसियनअंग्रेजीनर्वेजियनकोरियनPersian languageस्लोभाकअफ्रिकी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: UrduKurdishआइरिसVietnamese

Category Explanations - Computers / Internet

शीर्षक
Confirmation-administrator-translation
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

When rejecting a translation and after confirmation by an administrator or an expert, the translation will be cancelled and submitted again without any additional cost

शीर्षक
Confirmation-administrateur-supplémentaire
अनुबाद
फ्रान्सेली

cucumisद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: फ्रान्सेली

Quand une traduction est refusée et après confirmation par un administrateur ou un expert, la traduction sera annulée puis de nouveau soumise sans aucun coût supplémentaire
2005年 जुलाई 22日 09:38