Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .166अनुबाद - पोर्तुगाली-अरबी - Só Deus me pode julgar

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीअरबीइतालियनफ्रान्सेलीस्पेनीपोर्तुगालीतुर्केलीब्राजिलियन पर्तुगिज  अंग्रेजीLatinअंग्रेजीइतालियनअरबीयुनानेलीLatinचिनीया (सरल)जापानीअरबीचीनीयाफ्रान्सेलीब्राजिलियन पर्तुगिज  रूसीपोलिसयहुदीLatinUkrainianएस्पेरान्तोकोरियनडेनिससरबियनस्विडेनीडचBulgarianक्रोएसियनजर्मनBosnianलिथुएनियनहन्गेरियनअल्बेनियनचीनीयाIndonesianचेकहिन्दिMongolianIcelandicफरोईजकातालानAncient greekPersian languageVietnamese
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Marathi

Category Expression - Society / People / Politics

शीर्षक
Só Deus me pode julgar
हरफ
sromaoद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: पोर्तुगाली isabelfद्वारा अनुबाद गरिएको

Só Deus me pode julgar
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Pode também ser lida:
Apenas Deus me pode julgar
ou ainda:
Somente Deus me pode julgar

शीर्षक
الله فقط يمكنه محاسبتي
अनुबाद
अरबी

marhabanद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: अरबी

الله فقط يمكنه محاسبتي
Validated by marhaban - 2006年 सेप्टेम्बर 4日 19:28