Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - फ्रान्सेली-अंग्रेजी - Ce tracteur appartient à la série 62

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: फ्रान्सेली

Category Daily life

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
Ce tracteur appartient à la série 62
हरफ
McNugद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: फ्रान्सेली

Ce tracteur appartient à la série 62

Warning, this translation has not been yet evaluated by an expert, it might be wrong!
शीर्षक
This tractor belongs to the series 62
अनुबाद
अंग्रेजी

0Patatero.द्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: अंग्रेजी

This tractor belongs to the series 62.
2019年 सेप्टेम्बर 21日 00:00