Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - अंग्रेजी - Like, hello and stuff...Giggle!

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीफ्रान्सेली

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
Like, hello and stuff...Giggle!
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
baboon054द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Like, hello and stuff...Giggle!
2018年 फेब्रुअरी 2日 16:40