Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - अंग्रेजी - The work is a tryptich dedicated to ...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीफ्रान्सेलीBulgarianPersian languageडेनिसरोमानियनपोलिसस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  इतालियनतुर्केलीरूसीजर्मनसरबियनक्रोएसियनBosnianकातालानस्विडेनीडचयहुदीनर्वेजियनयुनानेलीचिनीया (सरल)हन्गेरियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: फरोईज

Category Essay - Arts / Creation / Imagination

शीर्षक
The work is a tryptich dedicated to ...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Xiniद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

The work is a triptych dedicated to the three Italian composers Luciano Berio, Bruno Maderna and Franco Donatoni.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
France-French
Edited by Francky5591 - 2014年 फेब्रुअरी 17日 15:11

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2012年 सेप्टेम्बर 28日 16:14

Xini
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1655
I was thinking about somenthing like:

L'oeuvre est un triptyque dédié aux trois compositeurs italiens Luciano Berio, Bruno Maderna et Franco Donatoni.

Is it correct?

Ciaociao

2012年 सेप्टेम्बर 28日 18:51

Francky5591
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12387
Tout ce qu'il y a de plus correct, Xini!

Heureux de te revoir connecté!

2012年 सेप्टेम्बर 28日 18:57

Xini
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1655
Grazie francky

Nice sci-fi picture ahah

2012年 सेप्टेम्बर 29日 16:47

Francky5591
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12387
Yeah! I've seen the 2D version (I haven't got any special glasses for the 3D one)

2012年 सेप्टेम्बर 30日 00:50

Xini
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1655
there is also a secret link for the

full version

this message will self-destruct in 10 secs

2012年 सेप्टेम्बर 30日 01:01

Francky5591
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12387
I wasn't connected when you posted above, Thanks for the link! it's now secret yet not destructed.
If there is no problem with rights, can we keep it here? (if we can't I'll erase the post)

2012年 सेप्टेम्बर 30日 01:05

Xini
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1655
I guess so, but I think in some months this translation is condemned to death?

2012年 सेप्टेम्बर 30日 12:04

Francky5591
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 12387
Well, not inevitably, you know...

2012年 सेप्टेम्बर 30日 14:41

Bamsa
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1516
"tryptich" a typo

2012年 सेप्टेम्बर 30日 14:44

Xini
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1655
Thank you, true! never noticed!