Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - एस्पेरान्तो-Vietnamese - Sciigoj

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीअरबीहन्गेरियनक्रोएसियनतुर्केलीस्पेनीयुनानेलीBulgarianब्राजिलियन पर्तुगिज  जापानीडचरोमानियनपोलिसएस्पेरान्तोकातालानडेनिसइतालियनस्विडेनीफिनल्यान्डीचीनीयाचिनीया (सरल)कोरियनपोर्तुगालीजर्मनलिथुएनियननर्वेजियनUkrainianसरबियनरूसीस्लोभाकBosnianचेकइस्तोनियनफरोईजअल्बेनियनयहुदीक्लिनगनPersian languageIndonesianBretonLatvianIcelandicKurdishFrisianMacedonianहिन्दिअफ्रिकी आइरिसGeorgianThai
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Vietnamese

शीर्षक
Sciigoj
अनुबाद
एस्पेरान्तो-Vietnamese
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: एस्पेरान्तो

Sciigoj
2012年 जुलाई 2日 04:24