Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-Vietnamese - Notifications

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीअरबीहन्गेरियनक्रोएसियनतुर्केलीस्पेनीयुनानेलीBulgarianब्राजिलियन पर्तुगिज  जापानीडचरोमानियनपोलिसएस्पेरान्तोकातालानडेनिसइतालियनस्विडेनीफिनल्यान्डीचीनीयाचिनीया (सरल)कोरियनपोर्तुगालीजर्मनलिथुएनियननर्वेजियनUkrainianसरबियनरूसीस्लोभाकBosnianचेकइस्तोनियनफरोईजअल्बेनियनयहुदीक्लिनगनPersian languageIndonesianBretonLatvianIcelandicKurdishFrisianMacedonianहिन्दिअफ्रिकी आइरिसGeorgianThai
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Vietnamese

शीर्षक
Notifications
अनुबाद
अंग्रेजी-Vietnamese
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Notifications
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Like "email notifications"
2012年 जुलाई 2日 04:24