Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - तुर्केली - Küçük kurbağam benim, yavruların ...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: तुर्केलीअंग्रेजीयुनानेली

Category Daily life - Love / Friendship

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
Küçük kurbağam benim, yavruların ...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
anliaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: तुर्केली

Küçük kurbağam benim, yavruların en tatlısı, gülüm benim.
Edited by Bilge Ertan - 2012年 जुन 25日 00:18

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2012年 जुन 24日 12:06

Freya
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1910
Hi,

Could someone check this text and write it with diacritics, please?

Thank you!

CC: FIGEN KIRCI Bilge Ertan minuet

2012年 जुन 24日 21:09

merdogan
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 3769
Küçük kurbağam benim, yavruların (yavrularımın) en tatlısı, gülüm benim.