Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - आइरिस-Yiddish - Caithfidh tú na tearmaí úsaide a léiriú, led thoil.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीस्पेनीचिनीया (सरल)जर्मनपोलिसतुर्केलीस्विडेनीयुनानेलीचेकसरबियनBulgarianब्राजिलियन पर्तुगिज  पोर्तुगालीकोरियनडेनिसकातालानइतालियनरोमानियनडचयहुदीBosnianअल्बेनियनरूसीस्लोभाकहन्गेरियनफिनल्यान्डीएस्पेरान्तोलिथुएनियनफरोईजPersian languageनर्वेजियनस्लोभेनियनThaiअरबीचीनीयाLatinIcelandicLatvianआइरिसअफ्रिकी फ्रान्सेलीक्लिनगनजापानीMongolianBretonUkrainianUrduGeorgianक्रोएसियनइस्तोनियनहिन्दिSwahiliAncient greekFrisianMacedonian
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: नेवारीRomaniSanskritYiddishJavaneseLiterary Chinese TeluguMarathiTamilPunjabiVietnamese

शीर्षक
Caithfidh tú na tearmaí úsaide a léiriú, led thoil.
अनुबाद
आइरिस-Yiddish
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: आइरिस

Caithfidh tú na tearmaí úsaide a léiriú led thoil.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
'valdate' I have used 'léireigh 'to clarify'
'Cruthaigh' - to prove.. might also be appropriate.
2009年 मार्च 3日 14:58