Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .260अनुबाद - अंग्रेजी-कोरियन

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इस्तोनियनइतालियनपोर्तुगालीअंग्रेजीफ्रान्सेलीस्पेनीजर्मनBulgarianअरबीएस्पेरान्तोअल्बेनियनपोलिसडचडेनिसहन्गेरियनयहुदीकातालानआइरिसचिनीया (सरल)चीनीयारूसीतुर्केलीयुनानेलीरोमानियनजापानीसरबियनलिथुएनियनब्राजिलियन पर्तुगिज  फिनल्यान्डीक्रोएसियनस्विडेनीनर्वेजियनकोरियनहिन्दिचेकBretonIcelandicBosnianPersian languageThaiSwahiliPersian languageस्विडेनीक्लिनगनMongolianTagalogBretonIndonesianBosnianLatvianMacedonianGeorgianFrisianइस्तोनियनहिन्दिकोरियनस्लोभाकनर्वेजियनLatinअल्बेनियनअल्बेनियनUkrainianक्रोएसियनब्राजिलियन पर्तुगिज  स्पेनीहन्गेरियनचेकफरोईजफिनल्यान्डीडेनिसलिथुएनियनअफ्रिकी Icelandicजापानीसरबियनचिनीया (सरल)आइरिसयुनानेलीतुर्केलीपोर्तुगालीBulgarianपोलिसचीनीयाडचस्विडेनीरूसीकातालानजर्मनइतालियनरोमानियनयहुदीतुर्केलीएस्पेरान्तोब्राजिलियन पर्तुगिज  जर्मनपोर्तुगालीअंग्रेजीफ्रान्सेलीअरबीस्पेनीफ्रान्सेलीअरबीअंग्रेजीपोलिससरबियनBosnianFrisianजर्मनपोर्तुगालीBosnianइतालियनस्पेनीअंग्रेजीफ्रान्सेलीस्विडेनीअंग्रेजीब्राजिलियन पर्तुगिज  अंग्रेजीडेनिसस्विडेनीअल्बेनियनपोलिसहन्गेरियनफ्रान्सेलीफिनल्यान्डीयहुदीरोमानियनडचतुर्केलीफिनल्यान्डीब्राजिलियन पर्तुगिज  अंग्रेजीअरबीइतालियनफ्रान्सेलीअंग्रेजीचिनीया (सरल)अंग्रेजीजापानीचीनीयाLatinअरबीस्विडेनीइतालियनजर्मनडेनिसफ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीचिनीया (सरल)इस्तोनियनअंग्रेजीफ्रान्सेलीपोर्तुगाली

समस्या - Permissions