Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .166अनुबाद - अंग्रेजी-Bosnian - Only God Can Judge Me

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीअरबीइतालियनफ्रान्सेलीस्पेनीपोर्तुगालीतुर्केलीब्राजिलियन पर्तुगिज  अंग्रेजीLatinअंग्रेजीइतालियनअरबीयुनानेलीLatinचिनीया (सरल)जापानीअरबीचीनीयाफ्रान्सेलीब्राजिलियन पर्तुगिज  रूसीपोलिसयहुदीLatinUkrainianएस्पेरान्तोकोरियनडेनिससरबियनस्विडेनीडचBulgarianक्रोएसियनजर्मनBosnianलिथुएनियनहन्गेरियनअल्बेनियनचीनीयाIndonesianचेकहिन्दिMongolianIcelandicफरोईजकातालानAncient greekPersian languageVietnamese
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Marathi

Category Expression - Society / People / Politics

शीर्षक
Only God Can Judge Me
हरफ
Hazetazeद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Only God Can Judge Me

शीर्षक
Samo Bog može da mi sudi.
अनुबाद
Bosnian

Verkaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: Bosnian

Samo Bog može da mi sudi.
Validated by lakil - 2008年 जुन 27日 03:05