Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-हन्गेरियन - Punjabi

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीBulgarianतुर्केलीहन्गेरियनस्पेनीजर्मनअरबीसरबियनब्राजिलियन पर्तुगिज  डेनिसनर्वेजियनरूसीस्विडेनीएस्पेरान्तोरोमानियनचेकजापानीइतालियनडचपोलिसयुनानेलीफिनल्यान्डीक्रोएसियनचिनीया (सरल)यहुदीपोर्तुगालीकोरियनअल्बेनियनहिन्दिकातालानUkrainianस्लोभाकPersian languageलिथुएनियनअफ्रिकी स्लोभेनियनVietnamese
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: आइरिस

शीर्षक
Punjabi
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Punjabi

शीर्षक
Pandzsábi
अनुबाद
हन्गेरियन

hungi_moncsiद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: हन्गेरियन

Pandzsábi
Validated by Cisa - 2008年 फेब्रुअरी 13日 14:56