Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .번역 - 스웨덴어-쿠르드어 - I tider av global fascistisk mobilisering är det...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 스웨덴어
요청된 번역물: 쿠르드어

분류 사회 / 사람들 / 정치들

제목
I tider av global fascistisk mobilisering är det...
번역
스웨덴어-쿠르드어
sheena222에 의해서 게시됨
원문 언어: 스웨덴어

I tider av global fascistisk mobilisering är det viktigare än någonsin att världens progressiva krafter kämpar tillsammans och stöttar varandra. Förbundet allt åt alla vill uttala sitt fulla stöd för Rojawas kämpande styrkor YPG/YPJ och alla de som kämpar för självbestämmande i Kurdistan. Er kamp är vår. Kämpa Kobane, kämpa
이 번역물에 관한 주의사항
Följande mening skall inte översättas;Förbundet allt åt alla.
2014년 10월 27일 21:05