Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .192번역 - 영어-스웨덴어 - Do you still want this text to be translated or...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어불가리아어러시아어루마니아어터키어독일어덴마크어간이화된 중국어리투아니아어아라비아어핀란드어스페인어노르웨이어스웨덴어

제목
Do you still want this text to be translated or...
본문
Varulvsflicka에 의해서 게시됨
원문 언어: 영어

Do you still need this translation or should the request be removed?

제목
Behöver du fortfarande den här översättningen
번역
스웨덴어

Varulvsflicka에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 스웨덴어

Behöver du fortfarande den här översättningen eller ska förfrågan plockas bort?
Piagabriella에 의해서 마지막으로 검증 또는 수정되었습니다 - 2008년 11월 18일 17:35

마지막 글

글쓴이
올리기

2008년 11월 18일 17:34

Piagabriella
게시물 갯수: 641
Jättefin översättning, men jag rättar ett stavfel (du skrev "fortfadande". Sedan blir den godkänd!