Cucumis - Free online translation service
. .Translation - English-Polish - So sorry your baby has an SCT

Current statusTranslation
This text is available in the following languages: EnglishPolish

Category Web-site / Blog / Forum - Health / Medicine

Title
So sorry your baby has an SCT
Text
Submitted by Una Smith
Source language: English

Dear Maria,

I am so sorry your baby has an SCT. I do not know if anyone reading Teratoma Free Discussion (TFD) knows Polish but I hope we can help you anyway. I helped to create TFD as a multilingual forum because I read so many "is anyone out there?" posts by parents of babies with SCT who were all alone in their native language. Having a baby with an SCT is so hard, and we all need help! By using a high-quality translation service, TFD can be a forum where you are not alone. To help each other, some of us also write Wikipedia articles. I made some contributions to the Polish Wikipedia article on SCT[1] and the post you saw on TFD is text from that article. The Polish special characters got messed up; Pologirl helped me post so those characters would not be messed up. Are you asking about that messed up post?

I am having this reply to you translated into Polish. The translation service is relatively public, like TFD, so some discretion is necessary. TFD members protect their privacy mostly by using pseudonyms and limiting the personal information they share that is not relevant to the SCT; this allows us to be more open about the very private and difficult problems we face. Some support groups insist that you disclose non-relevant personal information; TFD does not, as you can see from our public web archive.

My own SCT baby is a toddler now, and doing well. My emotional healing continues.

Would you like to join TFD?

Best wishes,
Remarks about the translation
Don't translate Teratoma Free Discussion, TFD, SCT, and Pologirl.

Title
Tak mi przykro, że twoje dziecko ma SCT
Translation
Polish

Translated by krecik
Target language: Polish

Droga Mario,

Przykro mi, że twoje dziecko ma SCT. Nie wiem czy ktokolwiek czytający Teratoma Free Discussion (TFD) zna polski ale mam nadzieję, że mimo to możemy ci pomóc. Pomogłam stworzyć TFD jako wielojęzyczne forum ponieważ czytałam tak wiele postów - "czy jest tam kto?", pisanych przez rodziców dzieci z SCT, którzy byli jedynymi na forum piszącymi w swoim ojczystym języku. Opieka dzieckiem z SCT jest tak trudna, że my wszyscy potrzebujemy pomocy! Korzystając z serwisu tłumaczeniowego wysokiej jakości, TFD może stać się forum gdzie nie będziesz osamotniona. Aby pomóc sobie nawzajem, niektórzy z nas piszą artykuły dla Wikipedii. Miałam wkład w tworzeniu artykułu o SCT[1] w polskiej Wikipedii, a wiadomość, którą widziałaś na forum TFD, to tekst artykułu. Polskie znaki nie wyszły jak powinny; Pologirl pomogła mi więc tamte znaki bedą już w porządku. Czy pytasz o tę nieudaną wiadomość?

Moja wiadomosć została przetłumaczona na język polski. Serwis tłumaczeniowy jest publiczny, jak TFD, więc pewna dyskrecja jest konieczna. Członkowie TFD chronią swoją prywatność przede wszystkim używając pseudonimów oraz ograniczając dostarczanie osobistych informacji, które nie są związane z SCT; pozwala nam to być bardziej otwartym na osobiste i trudne problemy, z którymi musimy się zmierzać. Niektóre grupy wsparcia nalegają by ujawniać informacje osobiste nie odnoszące się do SCT, TFD tego nie praktykuje,o czym możesz się przekonać przeglądając nasze publiczne archiwum strony.

Moje własne dziecko z SCT jest jeszcze małe i ma się dobrze. Moja uczuciowa kuracja trwa.

Czy chciałabyś dołączyć do TFD?

Najlepsze życzenia,
Last validated or edited by lilian canale - 23 April 2008 16:11

Latest messages

Author
Message

20 April 2008 17:10

Una Smith
Number of messages: 429
We have no Polish expert, so would an admin please request a poll?

20 April 2008 17:18

lilian canale
Number of messages: 14972
Done Una!

20 April 2008 23:14

Olesniczanin
Number of messages: 73
"Mieć dziecko z SCT jest tak trudne" is a bit awkward so I'd suggest "Opieka dzieckiem z SCT jest tak trudna". Also, I'd add "więc pewna dyskrecja jest konieczna". Apart from that, this translation is very, very neat .

How come we have no Polish expert? I thought we had two.

Regards,
Oleś

21 April 2008 04:56

Una Smith
Number of messages: 429
Krecik, would you like to make the changes suggested by Olesniczanin?

I see this is your first translation on Cucumis. It is well done!

22 April 2008 16:11

Una Smith
Number of messages: 429
Olesniczanin, would you please make the changes you suggested? I would do it myself but I don't know where to add "więc pewna dyskrecja jest konieczna".

Thanks!

22 April 2008 21:07

krecik
Number of messages: 1
it should be correct now, thanks for suggestions

23 April 2008 16:03

Una Smith
Number of messages: 429
Lilian, could you validate this translation? Thanks!

CC: lilian canale

28 April 2008 21:52

Olesniczanin
Number of messages: 73
Great, once again, I liked that one a lot.

29 April 2008 01:51

Una Smith
Number of messages: 429
Krecik earned a lot of points for that translation, plus a rating 9 of 10. Very good work for a first translation. :-)