Cucumis - Servizio gratuito di traduzione on line
. .Traduzione - Georgiano-Inglese - Aluda Qetelauri - თამარა (Tamara)

Stato attualeTraduzione
Questo testo è disponibile nelle seguenti lingue: Georgiano
Traduzioni richieste: IngleseRussoTurco

Categoria Canzone - Arte / Creazione / Immaginazione

Titolo
Aluda Qetelauri - თამარა (Tamara)
Traduzione
Georgiano-Inglese
Aggiunto da Francky5591
Lingua originale: Georgiano

ღამისფერი თვალები გაქვს მშვენიერო
სიკვდილამდე შეგიყვარებ აბა რა,
შენ გიმღერი ლექსიც შენ მსურს დაგიწერო
ხევსურეთის სიამაყევ, თამარა

გამიღიმე, გამახარე, თამარა
გრძნობის ალში გავეხვიოთ თამარა
ტრფობის თასი გამოვცალოთ თამარა
ჩემი გულის სიამაყევ, თამარა

შენ გულისთვინ რამდენ რაყიფს დავხოცავდი,
დაგტოვებდი ჩემი გულის ამარა,
მე რად მინდა სხვა ხატი და სალოცავი
შენ ხარ ჩემი სალოცავი, თამარა!

გრძნობის ალში გავეხვიოთ,თამარა
სიყვარულით დამეხილო, თამარა
… ტრფობის თასი გამოვცალოთ, თამარა
ჩემი გულის სიამაყევ,თამარა
7 Gennaio 2018 18:52