Cucumis - Darmowy serwis tłumaczeń online
. .Tłumaczenie - Angielski-Włoski - One of this moments that you actually can see why...

Obecna pozycjaTłumaczenie
Ten tekst jest dostępny w następujęcych językach: Angielski

Tytuł
One of this moments that you actually can see why...
Tekst
Wprowadzone przez dandicas
Język źródłowy: Angielski

One of this moments that you actually can see why and what ? When the time is right and if you made a decision about life make sure that the decision you gone make, gives you happiness and smile every single day of your life and that’s the correct decision you for you, trust me, so lucky I found mine pretty young and never change it !! #Lovemyjob also George’s sofistication just take it guys

Uwaga, to tłumaczenie nie zostało jeszcze ocenione przez eksperta, może być niepoprawne!
Tytuł
In uno di questi momenti puoi effettivamente capire perché e cosa...
Tłumaczenie
Włoski

Tłumaczone przez Ricciodimare
Język docelowy: Włoski

In uno di questi momenti si può effettivamente perché e cosa? Quando è il momento giusto e se avete preso un decisione che riguarda la vostra vita, assicuratevi che la decisione che avete preso vi dia felicità e vi sorrida ogni giorno della vostra vta, questa è la decisione giusta per voi, fidatevi, credetemi, io ho trovato la mia piuttosto giovane e non la cambierò mai!! #Lovemyjob anche la raffinatezza di George forza ragazzi!
24 Styczeń 2020 18:14