Cucumis - Shërbim përkthimi në linjë falas
. .Përkthime - Gjuha Latine-Romanisht - Auctorem complurimum librorum quibus continentur...

Statusi aktualPërkthime
Ky tekst është në dispozicion në këto gjuhë: Gjuha Latine
Përkthime të kërkuara: Romanisht

Kjo kërkesë për përkthim është "Vetëm kuptimi".
Titull
Auctorem complurimum librorum quibus continentur...
Përkthime
Gjuha Latine-Romanisht
Prezantuar nga marinabarabant
gjuha e tekstit origjinal: Gjuha Latine

Auctorem complurimum librorum quibus continentur exquisitissima rerum theologiae scientia.
Vërejtje rreth përkthimit
<edit> "complurrimum" with "complurimum"<edit/>
3 Maj 2019 18:46