Cucumis - Shërbim përkthimi në linjë falas
. .Përkthime - Anglisht-Islandeze - Mother wanted him to be home.

Statusi aktualPërkthime
Ky tekst është në dispozicion në këto gjuhë: Anglisht
Përkthime të kërkuara: Islandeze

Kategori Chat - Jeta e perditshme

Titull
Mother wanted him to be home.
Përkthime
Anglisht-Islandeze
Prezantuar nga Bamsa
gjuha e tekstit origjinal: Anglisht

Mother wanted him to be home. She believes he is sick. Despite feeling cold, he is not sick. If he had gone to bed earlier he would have been better. It would be better if he put on a sweater.
Vërejtje rreth përkthimit
Please use:
sé, sért, séum, séuð or séu
As much as possible...
24 Dhjetor 2010 03:10