Cucumis - Gratis online oversettelsestjeneste
. .


Etterspurte oversettelser RSS

Søk
Språket det skal oversettes til Fransk, Engelsk

Søk
Kildespråk
Språket det skal oversettes til

Resultater 81 - 100 av ca. 118
<< Forrige1 2 3 4 5 6 Neste >>
226
Kildespråk
Persisk جوانه زدن دانه .
مقدمه
جوانه زدن دانه حیاتی ترین و حساس ترین مرحله از چرخه حیات گیاه است
به ویژه با وجود شرایط (فشارهای) محیطی. اگر دانهای تحت شرایطی
موفق به جوانه زدن شود میتواند شانس خود را برای ادامه رشد و گسترش
افزایش داده و به راحتی با شرایط محیطی سازگاری داشته باشد.
لهجهانگلیسی( آمریکایی )

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
308
Kildespråk
Persisk از سوی دیگر فضاهای عمومی شهری که عرصه اشتراک...
از سوی دیگر فضاهای عمومی شهری که عرصه اشتراک زندگی جمعی انسان با دیگران است و محمل شکل‌گیری خاطرات جمعی در شهر تهران روز به روز دچار بی توجهی شده است.
این محله که روزگاری از رونق زیادی برخوردار بوده امروز با مشکلات زیادی روبروست. بسیاری از ساکنین اصلی محله مهاجرت کرده و کالبد محله به دلیل بی‌توجهی و نزدیکی به بازار دچار فرسودگی و تخریب شدید شده است.

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
397
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Persisk اینجانب اخیرا پایان نامه دکتری شما را مطالعه...
اینجانب اخیرا پایان نامه دکتری شما را مطالعه نموده ام. قبل از هر چیز به شما به دلیل نگارش چنین پایان نامه ارزشمندی تبریک می گویم.
من یک سوال در ارتباط با بخش 2.3 پایان نامه شما دارم.چنانچه بتوانید در این زمینه مرا راهنمایی کنید بسیار سپاسگزار خواهم بود.
اینجانب مشغول نوشتن کدهای مثال های فصل دوم پایان نامه می باشم اما نمیدانم که پارامتر انتقال را در کاربرد چگونه باید انتخاب کنم. چنانچه با یک مثال انتخاب این پارامتر را شرح دهید بسیار متشکر خواهم بود.
لهجه بریتانیایی

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
1448
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Japansk 1 嘘たね 疲れたんでしょ? 2 いい奴ぶるのに 出来た男を 演じるのにさ 僕が...
1
嘘たね

疲れたんでしょ?


2
いい奴ぶるのに

出来た男を
演じるのにさ

僕が
苛立つのが
分かつてて
そんな笑みを
浮かべるんだ


3
馬鹿だな

何を言つても
相手に
して乙ない

余裕花見せて
ますます
僕の苛立ちを
つのらせる

余裕を
見せて


5
僕は別に

あなたと
比ベられるのが嫌で
あなたを
避けてる人じゃない

本心を
見せない貴方に
苛立つんだ
無理して
自分を作つて
人から好かれて


6
何か
楽しいんです?

それとも
生粋のジエグイ
なんて皆
そんなものですか

僕が
あなたの
立場でも

僕はあなた
みたいには
ならない


7
.....?

...助け
来るのかな

ブわつ


8
...ああ
つい

本心が
見えて
しまつたな


9
本心を
見せても
苛立つ

結局
左前は私に
笑つていて
ほしいんだろ?

絡んでくるのは
いつも
左前のほうだ


10
それも本心
なんでしようが
僕が
言つてるのは

出来たいろいろと
内側にいろにいろ
溜め込んで
それでいいのかつて
ことです

あなたの
作リ笑いに
気付かずに
皆あなたを
いい奴
出来た奴つて
言う

それが
あなたには

...負担に
なつてるんじゃ
ないですか?


12
...負担?

何が
負担だ

私は
左前と
追つて
人の機嫌をとつて
生きることに
慣れてるんだ


13
左前は
知らない

厳格だつた
つたを

年をとつて
丸くなつだ頃に
お前は現れた

私は
彼の目を
気にして
育つた

人の機嫌を
とるなんてことは
私にとつては
当然のこと
自分を
偽つてなど
いない


14
これか
私なのだ

...お前は
自由気まま

やクたいように
振る舞う

同じ師を
仰いだ
子供なのに
どウして
私とお前には
こんなにも
差があるんだ


15
心の自由の
差が

私が
この世で
いちばん
嫌いなのは

私のことを
理解したつもリでいる
お前の言動だ

お前を
苛立たせるために
愛想笑いを
浮かベるなんて...
いちいち
そんなこと
してられるか

お前ヘの
??ちを
抑えるためた

自分を
落ち着かせ
るため


16
こんな
本心を
語るのだつて

馬鹿
らしい


私を

出来た男だと
思つていればいい


17
今まで
やつてきたように
私は生きていきたい

ひとクで

お前ごと
理解なんて
されたくないんだ
Hi! I need some help translating this Star Wars fan-made manga strip. Here's a link to the comic for context:
http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=34885182

The numbers refer to what page it's on, for easier orientation. The text here is already split into pages and speech bubbles for your convenience. But maybe it'll be more comfortable to read it straight from the comic.

I apologize in advance for any accidental misspellings.

Thank you!

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
79
Kildespråk
Mongolsk Евиидее ене hумуус чин ыачиhаав дее ...
Евиидее ене hумуус чин ыачиhаав дее оирд зарим нег hумуус иh буhимдуу пост улдеегеед бh чин...

<edit> before edit : Eviidee ene humuus chin yachihaav dee oird zarim neg humuus ih buhimduu post uldeegeed bh chin...</edit>

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
46
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Indonesisk Terus eteh nelpon ema supaya eteh mau nyerai biar...
Terus eteh nelpon ema supaya eteh mau nyerai biar dosa jugu

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
22
Kildespråk
Vietnamesisk "Chơi là chơi thế nào chú?"
"Chơi là chơi thế nào chú?"
Un cousin vietnamien a écrit cette question sous une photo de lui-même, tenant dans ses bras notre filleul commun.

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
24
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Andre språk қырҭтәылаҿы сара бзиа сырбоит
қырҭтәылаҿы сара бзиа сырбоит
Source Language: Abkhaz, please translate into American English

Written on tee-shirts, along with Georgian text
Context is improved Georgian Abkhazian relations

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
39
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Indonesisk Buat apa, ga ada apa-apa nya Ma euak duitnya utuh
Buat apa, ga ada apa-apa nya
Ma euak duitnya utuh

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
371
Kildespråk
Arabisk تزدان الحكايا برقيّها و يسمو صدانا بأرقى الدروس...
تزدان الحكايا برقيّها و يسمو صدانا بأرقى الدروس من ثلة من أستاذاتنا الفاضلات

حين يسمو الفكر يحلق الإبداع بإنجاز متميز

(حكاية رقي): حكاية يصوغها لكم فريقها:
خُطت عباراتها من ملخصات دروس غرفة صدى الجامعات. و جادت أيدي المعطاءات بمزيد عطاء:
دروس ملخصة، بطاقات مصممة، عبارات مترجمة، و حكايا مُصاغة في إنتاجات فيديو ...


(حكاية رقي) : هو الأول في عالم صدانا
عملنا همّة، و بتعاوننا نرتقي ...
صدانا = هو اسم الموقع
حكاية رقي = اسم الفريق
غرفة صدى الجامعات = اسم غرفة صوتية نسائية
هو ملخص = أي هذا العمل الذي يقوم به الفريق

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
45
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Georgisk ვრჩჰებით საყართველოს აყ xომ ფათარა საყართველო გვაყვს
ვრჩჰებით საყართველოს აყ xომ ფათარა საყართველო გვაყვს

<edit> Before edit : "vrchebit saqartvelos aq xom patara saqartvelo gvaqvs" <:edit>

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
11
Kildespråk
Persisk من یک بدحجابم
من یک بدحجابم

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
136
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Vietnamesisk về rồi chúng ta cùng mần nhé
để từ từ mình post hết hình cho coi

bay h minh chuyen wa muon lam phium nhiu hon

về rồi chúng ta cùng mần nhé

PHU` DUNG WA CAI NAY MA SLO MOW THI THOI RPOI

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
350
Kildespråk
Mongolsk Hеден мур ганhуулчиhмаар санагдаад...
Hеден мур ганhуулчиhмаар санагдаад...
Анд нзууд гй андуудииг л hелнем
Араар муулй атаарhаhииг ул тевчнем
Анд нзууд гй андуудииг л hелнем
Аыдууhан ырилтсай алгуурhан таниhииг hуснем
Буруу ыридаг ч зувуур зувлулдуhииг
Андиин сетгел hемеен сананам
Будлуиhан ываа негнее
Босгой иреед теверhииг
Андиин чанар hемеен унелнем
Бурууг бусдаас биш
Ууруусуу hарhииг hундлел гй бодном
Буидhан орчилонд анд шиг андииг бид бишернем.

Översättning i brittisk eller amerikansk engelska.

<edit> before edit : "Heden mur ganhuulchihmaar sanagdaad...
And nzuud gj anduudiig l helnem
Araar muulj ataarhahiig ul tevchnem
And nzuud gj anduudiig l helnem
Ayduuhan yriltsaj alguurhan tanihiig husnem
Buruu yridag ch zuvuur zuvlulduhiig
Andiin setgel hemeen sananam
Budluihan yvaa negnee
Bosgoj ireed teverhiig
Andiin chanar hemeen unelnem
Buruug busdaas bish
Uuruusuu harhiig hundlel gj bodnom
Buidhan orchilond and shig andiig bid bishernem."</edit>

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
75
Kildespråk
Albansk sms amoureux
shpirti jem i madh une du me pushue pak se jam shum i lodher e ndexhomi ma von mendoj par ty
sms reçu de mon chéri albanais que ne vois pas souvent...

Etterspurte oversettelser
Fransk Fransk
349
Kildespråk
Latin Virginius statim in forum lacrimabundus et civium...
Virginius statim in forum lacrimabundus et civium opem implorans filiam suam deducit. Appius in tribunal ascendit, et Virginiam clienti suo addixit. Tum pater: << Quaeso, inquit, Appi*, ignosce patrio dolori, sine* me filiam ultimo alloqui.>> Data venia, pater filiam in secretum* abducit. Ab lanio cultrum arripit, et pectus puellae transfigit. Tum ferro sibi viam facit, et respersus cruore ad exercitum profugit.
*Appi: vocatif
*ignosce et sine sont des imperatifs
*in secretum:à l'écart.

Etterspurte oversettelser
Fransk Fransk
102
Kildespråk
Persisk بررسی تآثیر آمیخته ترفیعی وتشویقی به عنوان یکی...
بررسی تآثیر آمیخته ترفیعی وتشویقی به عنوان یکی از عناصر بازاریابی خدمات بر جدب وتمکین مودیان مالیاتی دراستان مازندران
جذب یعنی به سمت خود کشاندن به صورت داوطلبانه
تمکین یعنی قبول پرداخت مالیات بدون اعتراض

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
192
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Urdu دا ترور زوییا بال کآر دے نیسهتا کهو ...
دا ترور زوییا بال کآر دے نیسهتا کهو چهے هاگها تےےز اچهای جو تا لیکے کارے یی اورے.....هاهاهاهآا.......کا نا بوسس؟

مارا تاهےر تا هوم پا هار سا کی کار ساتی تا دا زیا نا والی نا قالارےگے هاهاههاه

.مارا بوسس دے نا قالارےگی نو

This is a dialogue

<edit> Before edit : "da tror zwiya bal kaar de nishta kho che hagha
teez achai jo ta like kare yi awre.....hahahahaaa.......ka na boss?

mara taher ta hum pa har sa ki kar sati ta da zia na wali na qalarege hahahhah

.mara boss de na qalaregi no" </edit>

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
30
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Nepali अझ मेरो मय लग्छ्ह होल बिछर भनेर्
अझ मेरो मय लग्छ्ह होल बिछर भनेर्

no idea of the exact meaning...
<edit> before edit : ajha mero maya lagchha hola bichara bhaner</edit>

Etterspurte oversettelser
Engelsk Engelsk
133
Kildespråk
Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Gammelgresk Dedicace
ἀνθ’ ὧν σοι τόδ’ ἐγὼ δῶρον ἔθηκα, φράσας
« ἐμφάνισας ἀρετὴν τῶν δὲ θεῶν δύναμιν. »
« ’Αλλ’ εἴη τόδε σοι κείμενον εὐχαρίτως·
τῆς ἰδίας κείμενον εἰκόνα τήνδ’ ἀπέθου. »
Il s'agit d'une dédicace ancienne très certainement adressée à un dieu.

Etterspurte oversettelser
Fransk Fransk
<< Forrige1 2 3 4 5 6 Neste >>