Cucumis - Gratis online oversettelsestjeneste
. .Oversettelse - Fransk-Engelsk - Ce tracteur appartient à la série 62

Nåværende statusOversettelse
Denne teksten kan bli sett i de følgende språkene: Fransk
Etterspurte oversettelser: Engelsk

Kategori Dagligliv

Spørsmål for denne tekst er "Kun lydelsen".
Tittel
Ce tracteur appartient à la série 62
Oversettelse
Fransk-Engelsk
Skrevet av McNug
Kildespråk: Fransk

Ce tracteur appartient à la série 62
6 August 2019 12:06