Cucumis - Gratis översättning online
. .Originaltext - Engelska - A muslin fabric is essentially used as a test...

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: EngelskaFranska

Kategori Hemsida/Blogg/Diskussionsforum - Konst/Skapande/Fantasi

Titel
A muslin fabric is essentially used as a test...
Text att översätta
Tillagd av baboon054
Källspråk: Engelska

A muslin fabric is essentially used as a test garment made of cheaper fabric.
15 November 2018 10:34