Cucumis - Gratis översättning online
. .Originaltext - Franska - Elea Je profite de l'instant present

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: Franska
Efterfrågade översättningar: ArabiskaHindi

Kategori Dagliga livet

Titel
Elea Je profite de l'instant present
Text att översätta
Tillagd av Echapel
Källspråk: Franska

Elea

Je profite de l'instant present
Anmärkningar avseende översättningen
Prénom Elea à tradire en arabe et hindimanche.
Pareil pour la phrase, et pour l hindi genre féminin.
4 Mars 2018 00:38