Cucumis - Gratis översättning online
. .Originaltext - Engelska - I have asked J. to show me his home, but he may...

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: EngelskaRumänska

Kategori Tal - Dagliga livet

Titel
I have asked J. to show me his home, but he may...
Text att översätta
Tillagd av ViaLuminosa
Källspråk: Engelska

I have asked John to show me his home, but he might not received my letters or there may be another reason why I get no answer. Please solicit him for me, will you? Please!
2 Augusti 2017 13:56