Cucumis - Gratis översättning online
. .Originaltext - Engelska - She came, she saw, she disappeared.

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: EngelskaLatinRumänskaGrekiska

Kategori Humor - Humor

Denna textöversättning avser Endast Betydelsen.
Titel
She came, she saw, she disappeared.
Text att översätta
Tillagd av Bamsa
Källspråk: Engelska

She came, she saw, she disappeared.
5 Augusti 2014 01:10